[Geri Dön]

 

Araştırma Konuları

 


 

Birleşik yarıiletkenlerin MBE tekniği (Molecular Beam Epitaxy) ile büyütülmesi, bu malzemelerin kristal yapı analizi (x-ışını tekniği), elektriksel (Hall ölçümü) ve optik (fotolüminesans) karakterizasyonu; birleşik yarıiletkenlerde n-tipi katkılanmaya bağlı olarak oluşan ve ilginç bir noktasal kusur olan DX merkezlerinin elektriksel ve optik özelliklerinin tayin edilmesi önceki araştırma konularımı oluşturmaktadır. Doktora tezimin özeti  (İngilizce) için ( html veya pdf ) tıklayın.

 

Son zamanlarda, yukarıdaki bilimsel faaliyetlere ek olarak, kısaca LB film olarak bilinen Langmuir-Blodgett ince filmlerin karakterizasyonu Ankara Üniversitesi'ndeki aktif uğraşı konumdur.  Bu filmlerin karakterizasyonu konusunda Balıkesir Üniversitesi ile işbirliği içersindeyiz. Yürütmekte olduğumuz bu çalışma Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (AÜ-BAP) tarafından desteklenmektedir.

 

[Geri Dön]


 

Sigarasız Web Sayfası Smoke Free Web Site